Anbi status

meeleven ● meehelpen ● meedoen

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ANBI-goedgekeurd doel

Vanaf 1-1-2019 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI is een instelling die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. Als algemeen nut wordt beschouwd:

 • Welzijn
 • Cultuur
 • Onderwijs, wetenschap en onderzoek
 • Bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Dierenwelzijn
 • Religie, levensbeschouwing en spiritualiteit. De bevordering van de democratische rechtsorde

 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen te weten:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
 • Op de pagina van het beleidsplan, vindt u aanvullende gegevens over Stichting l’Espoir;
 • Welke voorwaarden moet een ANBI aan voldoen?