Beleidsplan

meeleven ● meehelpen ● meedoen

1. Inleiding
Stichting L’Espoir is een stichting uit Deventer. Met de organisatie van evenementen, activiteiten en acties willen we ons onbaatzuchtig inzetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen in de bestrijding van ziekten die de gezondheid van mensen kunnen treffen.

Stichting L’Espoir vindt haar oorsprong bij het team Kanker Helpen Genezen, een groep enthousiaste mensen die elkaar in hun hobby, fietsen en lopen, gevonden hebben en zich nu al enkele jaren inzetten om hun hobby te koppelen aan het inzamelen van geld in te zamelen voor goede doelen.

In haar beleidsplan geeft het bestuur aan welke werkzaamheden Stichting L’Espoir verricht, de manier waarop zij fondsen werft, hoe het beheer van de middelen plaatsvindt en hoe zij tot besteding van middelen komt. Een exemplaar van het volledige beleidsplan is HIER beschikbaar.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Moniek Haafkes
Penningmeester: Jan Zwiers
Secretaris: André den Hollander
Bestuurslid: Heidy ter Wijlen

2. Statutaire bepalingen / doel
L’Espoir heeft ten doel, het organiseren van en deelnemen aan evenementen in de ruimste zin van het woord met als doel geld in te zamelen ten behoeve van financiële ondersteuning van geregistreerde instituten en stichtingen gerelateerd aan de doelstelling van L’Espoir.

3. Werven van middelen / evenementen L’Espoir
L’Espoir wil onbaatzuchtig een bijdrage leveren in de bestrijding van ziekten die de gezondheid van mensen kunnen treffen. Het verwezenlijken van dit doel doen we door zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Hiervoor organiseren we (sportieve) evenementen zoals “Deventer sport voor…’ en ‘Zutphen fietst voor….’. Tevens willen we anderen enthousiasmeren om met ons mee te doen als deelnemer, begeleider of vrijwilliger. Om ervoor te zorgen dat ons gedachtengoed blijft voortbestaan richten we ons ook op kinderen en jong volwassenen. We willen het ‘stokje’ doorgeven en kinderen ook de gelegenheid geven een bijdrage te leveren onder het motto ‘kinderen kunnen alles’. Ook de ervaring dat je echt onmacht kunt omzetten in kracht, als je hebt moeten toezien hoe een dierbare van je het leven moest loslaten. Of dit nu gaat om een goede vriend, buur, moeder, zusje, opa….het geeft kracht als je iets kunt doen! Dit is de drijfveer van L’Espoir.

Wij ervaren hoe mooi het is om zo een bijdrage te leveren in deze strijd en delen dit graag met anderen. Een belangrijk onderdeel van L’Espoir is Team Kanker Helpen Genezen. Door deelname aan evenementen als bijv. Alpe d’HuZes, maar ook Giro de KiKa, verplichten we onszelf sponsorgelden te werven. Het is juist die sponsorbijdrage, waarmee u ons helpt om te HELPEN.

4. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan
Het bestuur beheert het vermogen van L’Espoir en doet voorstellen voor de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven en legt deze voorstellen voor in een jaarlijkse algemene vergadering waarbij alle participanten van de stichting hierover kunnen meebeslissen.

L’Espoir maakt jaarlijks een jaarverslag en publiceert deze op de website.